Hicâz Niyaz, Yürüksemai

Ruhum Sana Aşık Sana Hayrandır Efendim

Bestekârı: Ali Kemal Belviranlı

Nutuk sahibi: Ali Ulvi Kurucu

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim, 
Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim. 
Ecrâm ü felek, Levh u Kalem, mest-i nigâhın, 
Dîdârına âşık Ulu Yezdândır Efendim. 

Mahşerde nebîler bile senden medet ister, 
Rahmet, diyen âlemlere, Rahmandır Efendim. 
Kıtmîrinim ey Şâh-ı Rusül, kovma kapından, 
Asilere lütfun, yüce fermândır Efendim. 

Ta Arşa çıkar her gece âşıkların âhı, 
Medheyleyen ahlâkın, Kur ân dır Efendim 
Aşkınla buhurdan gibi tütmekde bu kalbim, 
Sensiz bana cennet bile hicrandır Efendim...

Dağ kalbime bir lâhzacık ey Nur-i dilârâ, 
Nûrun ki; gönül derdime dermandır Efendim... 
Ulvî de senin bağrı yanık âşık-ı zârın, 
Feryâdı bütün âteş-i sûzandır Efendim.

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler