Hicâz İlâhi, Sofyan

Mail Oldum Bahçesinde Hurmaya

Bestekârı: ?

Nutuk sahibi: Derviş Yunus

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Mâil oldum bahçesinde hurmaya
Tâkâtım kalmadı aslâ durmaya
Ol Medîne Ravza'sını görmeye
Görmeyince alma yâ Rab cânımı

Hak nasîb eylese biz de varalım
O çöllerin sâfâsını görelim
Ravza'sın eşiğine yüzler sürelim
Sürmeyince alma yâ Rab cânımı

Hak nasîb eylese binsem mahfeye
Dolanı dolanı çıksam safâya
Hep hacılar ile dursam vakfeye
Durmayınca alma yâ Rab cânımı

Âşık olan bu fânîyi neylesin
Sâlât ü selâmla gökler inlesin
Medîne'ye varıp mesken eylesin
Varmayınca alma yâ Rab cânımı

Âşık olduk sıfâtına zâtına
Mevlâm bindirse de aşkın atına
Sağ yanımda altın oluk altına
Girmeyince alma yâ Rab cânımı

Dervîş YÛNUS söyler bu sözü cândan
Yâ Rabbi ayırma dînden îmândan
Okusam Ravza'da sûre Kur`ân'dan
Ermeyince alma yâ Rab cânımı

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2015/09/mail-oldum-bahcesinde-hurmaya.html

Güncellemeler - Talepler