Mail Oldum Bahçesinde Hurmaya

Güftekârı: Derviş Yunus

Bu sayfada Derviş Yunus tarafından kaleme alınan Mail Oldum Bahçesinde Hurmaya nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Mâil oldum bahçesinde hurmaya
Tâkâtım kalmadı aslâ durmaya
Ol Medîne Ravza'sını görmeye
Görmeyince alma yâ Rab cânımı

Hak nasîb eylese biz de varalım
O çöllerin sâfâsını görelim
Ravza'sın eşiğine yüzler sürelim
Sürmeyince alma yâ Rab cânımı

Hak nasîb eylese binsem mahfeye
Dolanı dolanı çıksam safâya
Hep hacılar ile dursam vakfeye
Durmayınca alma yâ Rab cânımı

Âşık olan bu fânîyi neylesin
Sâlât ü selâmla gökler inlesin
Medîne'ye varıp mesken eylesin
Varmayınca alma yâ Rab cânımı

Âşık olduk sıfâtına zâtına
Mevlâm bindirse de aşkın atına
Sağ yanımda altın oluk altına
Girmeyince alma yâ Rab cânımı

Dervîş YÛNUS söyler bu sözü cândan
Yâ Rabbi ayırma dînden îmândan
Okusam Ravza'da sûre Kur`ân'dan
Ermeyince alma yâ Rab cânımı

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2015/09/mail-oldum-bahcesinde-hurmaya.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hicâz ? 7