18 Muharrem 1444

15 Ağustos 2022 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Hicâz Hümayun - Evsat
Ya Resûlallah Bize Gör N'itdi Asi Ümmetin
Hicâz Hümayun Evsat Şikârizade Ahmed Efendi Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
2.
Hicâz - Düyek
Muharrem Geldi Can Ağlar Cinan Ağlar
Hicâz Düyek Derviş Kanuni Cüneyd Kosal ?
3.
Hicâz - Sofyan
Şehidlerin Serçeşmesi Enbiya'nın Bağrı Başı
Hicâz Sofyan Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Yunus Emre Hazretleri (k.s)
4.
Hicâz - Curcuna
Zümre-i Nâcîleriz Bende Olup Hayder'e
Hicâz Curcuna ? Hilmi Dede (bektaşi)
5.
Hicâz - Düyek
Ol Cihanın Fahrinin Sırrına Kurban Olayım
Hicâz Düyek Neyzen Hakan Alvan Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
6.
Hicâz - Düyek
Daver-i Aşri Muharrem'dir Hüseyn-i Kerbelâ
Hicâz Düyek Rıf'at Bey Kâzım Paşa
7.
Hicâz - Sofyan
Geçeriz Dünyada Can-ü Cânandan
Hicâz Sofyan Neyzen Hakan Alvan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
8.
Hicâz - Sofyan
Mirâc'a Çıkınca Ahmed-i Muhtâr
Hicâz Sofyan Enes Ergür İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
9.
Hicâz - Sofyan
Nur-i Cemali Hakkın Visali
Hicâz Sofyan ? Sıdkı Baba
10.
Hicâz - Sofyan
Ömrün Bitirmiş Virane Miyem - Allah Hu Allah
Hicâz Sofyan Abdullah El-ferec Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Güncellemeler - Talepler