7 Muharrem 1440

17 Eylül 2018 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Hicâz Hümayun
Tanbûr Taksimi, Tanbûri Enes Üstün
Hicâz Hümayun - - -
2.
Hicâz Hümayun - Evsat
Ya Resûlallah Bize Gör N'itdi Asi Ümmetin
Hicâz Hümayun Evsat Şikârizade Ahmed Efendi Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
3.
Hicâz - Devr-i Hindî
Kurretü'l Ayni Habib-i Kibriyâ'sın Yâ Hüseyn
Hicâz Devr-i Hindî Eyyûbi Ali Rıza Bey Kâhyazâde Arif Efendi
4.
Hicâz - Düyek
Muharrem Geldi Can Ağlar Cinan Ağlar
Hicâz Düyek Derviş Kanuni Cüneyd Kosal ?
5.
Hicâz - Düyek
Daver-i Aşri Muharrem'dir Hüseyn-i Kerbelâ
Hicâz Düyek Rıf'at Bey Kâzım Paşa
6.
Hicâz - Sofyan
Geçeriz Dünyada Can-ü Cânandan
Hicâz Sofyan Neyzen Hakan Alvan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
7.
Hicâz - Sofyan
Nur-i Cemali Hakkın Visali
Hicâz Sofyan ? Sıdkı Baba
8.
Hicâz - Sofyan
Mirâc'a Çıkınca Ahmed-i Muhtâr
Hicâz Sofyan Enes Ergür İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
9.
Hicâz - Sofyan
Biz Cerrahi Canlarıyız Can Veririz Hayder'e
Hicâz Sofyan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
10.
Hicâz - Sofyan
Ya Vasia'l Mağfiret
Hicâz Sofyan Zekai Dede Efendi İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
11.
Hicâz - Sofyan
Ömrün Bitirmiş Virane Miyem - Allah Hu Allah
Hicâz Sofyan Abdullah El-ferec Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Güncellemeler - Talepler