Hicâz Niyaz, Sofyan

Ben Bilmez İdim Gizli Ayân Hep Sen İmişsin

Bestekârı: Neyzen Hakan Alvan

Nutuk sahibi: Molla Câmi Hz.

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin
Tenlerde vü cânlarda nihân hep sen imişsin
Senden bu cihân içre nişân ister idim ben
Âhir bunu bildim ki cihân hep sen imişsin

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler