Ben Bilmez İdim Gizli Ayân Hep Sen İmişsin

Nutuk sahibi: Molla Câmi Hz.

Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin
Tenlerde vü cânlarda nihân hep sen imişsin
Senden bu cihân içre nişân ister idim ben
Âhir bunu bildim ki cihân hep sen imişsin

Ferahnâk

beste sayfası ›
Bestekârı: Selanikli Şevket Bey
Kayıtlar
Kayıtlar

Acemaşîran

beste sayfası ›
Bestekârı: Eyyûbi Ali Rıza Bey
Kayıtlar
Kayıtlar
Bestekârı: Neyzen Hakan Alvan
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler