Ferahnâk İlâhi

Ben Bilmez İdim Gizli Ayân Hep Sen İmişsin

Bestekârı: Selanikli Şevket Bey

Güftekârı: Molla Câmi Hz.

Bu sayfada Ben Bilmez İdim Gizli Ayân Hep Sen İmişsin güftesinin, Ferahnâk makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin
Tenlerde vü cânlarda nihân hep sen imişsin
Senden bu cihân içre nişân ister idim ben
Âhir bunu bildim ki cihân hep sen imişsin