Hicâz İlâhi, Sofyan

Es Selam Ey Ahmet-i Muhtar Olan Son Nebi

Bestekârı: Neyzen Hakan Alvan

Nutuk sahibi: Ahmet Efe

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Es-selâm ey Ahmed-i Muhtar olan son Nebî
Es-selâm ey menbağ-ı esrâr olan son Nebî
Es-selâm ey gül yüzü Yûsufu hayran eden
Es-selâm ey her ismi ezkâr olan son Nebî

Es-selâm ey Rahmet-i Rahmân olan son Nebî
Es-selâm ey dertlere dermân olan son Nebî
Es-selâm ey kulları bin şâha bedel Resûl
Es-selâm ey her sözü fermân olan son Nebî

Güncellemeler - Talepler