Es Selam Ey Ahmet-i Muhtar Olan Son Nebi

Güftekârı: Ahmet Efe

Bu sayfada Ahmet Efe tarafından kaleme alınan Es Selam Ey Ahmet-i Muhtar Olan Son Nebi nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Es-selâm ey Ahmed-i Muhtar olan son Nebî
Es-selâm ey menbağ-ı esrâr olan son Nebî
Es-selâm ey gül yüzü Yûsufu hayran eden
Es-selâm ey her ismi ezkâr olan son Nebî

Es-selâm ey Rahmet-i Rahmân olan son Nebî
Es-selâm ey dertlere dermân olan son Nebî
Es-selâm ey kulları bin şâha bedel Resûl
Es-selâm ey her sözü fermân olan son Nebî

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hicâz Neyzen M. Hakan Alvan 1