Hicâz Niyaz, Sofyan

Arayı Arayı Bulsam İzini

Bestekârı: Zeki Atkoşar

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Arayı arayı bulsam izini,
İzinin tozuna sürsem yüzümü.
Hak nasip eylese görsem yüzünü,
Dost Muhammed canım arzular seni

Bir mübarek sefer olsada gitsem
Kabe yollarında kumlara batsam
Hup cemalin bir kez düşte seyretsem
Dost Muhammed canım arzular seni

Zerrece kalmadı kalbimde hile
Sıtk ile girmişim ben hak yola
Ebu Bekir, Ömer, Osman'da bile
Dost Muhammed canım arzular seni

Ali ile Hasan Hüseyin anda,
Sevgisi gönülde, muhabbeti canda.
Yarın mahşer gününde, ulu divanda
Dost Muhammed canım arzular seni

Arafat dağıdır bizim dağımız
Anda kabul olur bizim duamız
Medine'de yatar Peygamberimiz
Dost Muhammed canım arzular seni

Yitirdim o dostu bilmem ne yanda?
Sevgisi gönülde, muhabbet canda.
Yarın mahşer günü ulu divanda,
Dost Muhammed canım arzular seni

Yunus meth eyledi seni dillerde,
Sevilirsin bütün bu gönüllerde.
Ağlayı ağlayı gurbet ellerde,
Dost Muhammed cânım arzular seni

-----------

Arayu arayu bulsam izini
İzinin tozuna sürsem yüzümü
Hak nasîb eylese görsem yüzünü
Dost Muhammed cânım arzular seni

Bir mübârek sefer olsa da gitsem
Ka`be yollarında kumlara batsam
Hûb cemâlin bir kez düşde seyretsem
Dost Muhammed cânım arzular seni

Arafât dağıdır bizim dağımız
Anda kabûl olur bizim duâmız
Medîne'de yatar Peygamberimiz
Dost Muhammed cânım arzular seni

Yitirdim o dostu bilmem ne yanda
Sevgisi gönülde muhabbet canda
Yarın mahşer günü ulu dîvânda
Dost Muhammed cânım arzular seni

Yûnus senin medhin eder dillerde
Dillerde dillerde hem gönüllerde
Ağlayu ağlayu gurbet ellerde
Dost Muhammed cânım arzular seni

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/09/arayu-arayu-bulsam-izini.html

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler