Hicâz Niyaz, Sofyan

Gel Ey Cânımın Cânânı

Bestekârı: Osman Nuri Özpekel

Nutuk sahibi: Nurullah Erkılıç

Bu parçanın bestesine ait güfte bilgisi bulunmamaktadır.

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler