Hicâz Niyaz, Sofyan

Alemler Nura Gark Oldu

Bestekârı: Necip Gülses

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.


Âlemler nûra gark oldu
Muhammed doğduğu gece
Mü'min münâfık fark oldu
Muhammed doğduğu gece

Muhammed âneden düşdü
Kâfirlerin aklı şaşdı
Kiliseler yere göçtü
Muhammed doğduğu gece

Gökden yere nûr atıldı
Yediler kırka katıldı
Keşişlerde dil tutuldu
Muhammed doğduğu gece

Gökden yere nûrlar indi
Suyun rengi nûra döndü
Hep susuzlar suya kandı
Muhammed doğduğu gece 

Hûri kızları geldiler
Kundağın bile sardılar
Muhammed'e yüz sürdüler
Muhammed doğduğu gece 

Ağlayan oğlan avundu
Doğuran ana sevindi
Nice küffâr dîne geldi
Muhammed doğduğu gece

Yûnus der ki ey kardeşler
Akıt gözden kanlı yaşlar
Secde etdi dağlar taşlar 
Muhammed doğduğu gece

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler