Hicâz Niyaz, Sofyan

Ey Kâbe'ye Bakanlar Hakk'la Nazar Kılanlar

Bestekârı: Uğur İnan

Nutuk sahibi: Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

Bu parçanın bestesine ait güfte bilgisi bulunmamaktadır.

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler