Hicâz Niyaz, Sofyan

Ey Cânıma Cânânım Ey Derdime Dermânım

Bestekârı: Hayati Günyeli

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Bu parçanın bestesine ait güfte bilgisi bulunmamaktadır.

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler