Hicâz Niyaz, Evsat

Müsahhar Emrine Hep Cümle Eşyâ

Bestekârı: Ali Şirüganî Dede

Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Bu parçanın bestesine ait güfte bilgisi bulunmamaktadır.

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler