Hicâz İlâhi, Sofyan

Nur-i Cemali Hakkın Visali

Bestekârı: ?

Nutuk sahibi: Sıdkı Baba

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Nur-i cemali
Hakkın visali
Eyler tecelli
Dil olsa hâli

Talib-i Haksan
Rehber dilersen
Hasan'la Hüseyn
Muhammed Ali

Gönül sıdkı
Yak Nur-i Aşkı
Zikreyle Hakkı
Rûz-i Hayali

Kıl şeyhe hizmet
Ver kalbe saffet
Bulursun elbet
Bedr-i Kemâli

Canan gerekse
Vuslat dilersen
Çal tatlı nefse
Seyf-i Celâli

Güncellemeler - Talepler