Nur-i Cemali Hakkın Visali

Güftekârı: Sıdkı Baba

Bu sayfada Sıdkı Baba tarafından kaleme alınan Nur-i Cemali Hakkın Visali nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Nur-i cemali
Hakkın visali
Eyler tecelli
Dil olsa hâli

Talib-i Haksan
Rehber dilersen
Hasan'la Hüseyn
Muhammed Ali

Gönül sıdkı
Yak Nur-i Aşkı
Zikreyle Hakkı
Rûz-i Hayali

Kıl şeyhe hizmet
Ver kalbe saffet
Bulursun elbet
Bedr-i Kemâli

Canan gerekse
Vuslat dilersen
Çal tatlı nefse
Seyf-i Celâli

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hicâz ? 1