Hicâz Niyaz, Sofyan

Ben Dervişim Diyene Bir Ün İdesim Gelir

Bestekârı: Amir Ateş

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Ben dervişem diyene, bir ün edesim gelir
Hak Hak La ilahe illallah Hu La ilahe illallah
Seğirdüben sesine, varıp yetesim gelir
Hak Hak La ilahe illallah Hu La ilahe illallah

Sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir
Hak Hak La ilahe illallah Hu La ilahe illallah
Varıp anın üstüne, evler yapasım gelir
Hak Hak La ilahe illallah Hu La ilahe illallah

Altında gayya vardır, içi nar ile pürdür
Hak Hak La ilahe illallah Hu La ilahe illallah
Varup ol gölgelikde, bir dem yatasım gelir
Hak Hak La ilahe illallah Hu La ilahe illallah

Aşık(Miskin) Yunus bu sözü, eğri büğrü söyleme
Hak Hak La ilahe illallah Hu La ilahe illallah
Seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir
Hak Hak La ilahe illallah Hu La ilahe illallah

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/11/ben-dervisem-diyene-bir-un-idesim-gelir.html

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler