Hicâz Nefes, Devr-i Hindî

Safa Geldin Erenler

Bestekârı: ?

Nutuk sahibi: Sefil Abdal

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

 • Safa geldin safa geldin erenler
  Muhabbet eyleyen cana aşk olsun
  Vücudunu bilen Allahın bilir
  Ademin kalbinde raha aşk olsun

  Cümlenin maksudu ademde mevcut
  Anın çün kıldılar melekler sücud
  Allah bir Muhammed Ali'dir mescud
  Evvel ezel kıblegaha aşk olsun

  Bai Bismillahtır noktadır kadim
  Hasan Errahmandır Hüseyin Errahim
  Vallahi Ali'dir her şeye kaim
  Vechinde bedr olan maha aşk olsun

  Denir Ehli Beyti sevene Naci
  Ademde iyandır Allah'ın vechi
  Muhammed geydiği hırkayı tacı
  Sefil Abdal geydi Şaha aşk olsun

Güncellemeler - Talepler