Safa Geldin Erenler

Güftekârı: Sefil Abdal

Bu sayfada Sefil Abdal tarafından kaleme alınan Safa Geldin Erenler nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Eserin güfteleri henüz girilmemiştir.

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hicâz ? 1