Hicâz Niyaz, Devr-i Hindî

Cânını Cânâna Kurbân Eyliyor Pervâneler

Bestekârı: Ali Kemal Belviranlı

Nutuk sahibi: Ali Ulvi Kurucu

Bu parçanın bestesine ait güfte bilgisi bulunmamaktadır.

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler