Hicâz Niyaz, Sofyan

Hakk Yolunda Her Dem Gözüm

Bestekârı: Yusuf Nalkesen

Nutuk sahibi: Yusuf Nalkesen

Bu parçanın bestesine ait güfte bilgisi bulunmamaktadır.

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler