Matla-i Nur-i İlahi'dir Yüzün Ya Mustafa

Güftekârı: Hakkı (k.s.)

Bu sayfada Hakkı (k.s.) tarafından kaleme alınan Matla-i Nur-i İlahi'dir Yüzün Ya Mustafa nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Matla'-i nûr-i ilâhîdir yüzün yâ Mustafâ
Cümle vahy-i âsumânîdir sözün yâ Mustafâ
Leyle-i mi'râcda buldun çün makâm-ı kurba râh
Âşikâre gördü Allah'ı gözün yâ Mustafâ

Allah Allah menzili seyreyleyen ehl-i nazar
Mazhar-ı tâmm oldu zîrâ ki özün yâ Mustafâ
Eyle Hakkı bendeni şâyân-ı feyz ü merhamet
Oldu zîrâ ki kadîmî öksüzün yâ Mustafâ

Nağme-i Aşk - https://www.youtube.com/watch?v=y32lQ2zoK_A

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hicâz Hüseyin Sebilci 3