Hüzzam İlâhi

Hak Emrini Ettik Edâ

Bestekârı: Neyzen M. Hakan Alvan

Güftekârı: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Hakk emrini ettik edâ
Nefsimizi kıldık fedâ
Kavuştursun bizi Hudâ
Şehr-i Ramazân elvedâ
Ey mâh-ı gufrân elvedâ

Oruç mü'minin baş tâcı
Dertli gönüller ilâcı
Firkatinse gâyet acı
Şehr-i Ramazân elvedâ
Ey mâh-ı gufrân elvedâ

Gündüzleri sâim olduk
Geceleri kâim olduk
Hakk rahmetin dâim bulduk
Şehr-i Ramazân elvedâ
Ey mâh-ı gufrân elvedâ

Mü'mine tâ'at ülfettir
Münâfıka da külfettir
Oruç ne büyük devlettir
Şehr-i Ramazân elvedâ
Ey mâh-ı gufrân elvedâ

Mescidlere hep nûr indi
Melekler bile sevindi
Şeytân hasedle yerindi
Şehr-i Ramazân elvedâ
Ey mâh-ı gufrân elvedâ

On bir ayın sultânısın
Mü'minlerin burhânısın
Mücrimlerin amânısın
Şehr-i Ramazân elvedâ
Ey mâh-ı gufrân elvedâ

İhsânısın bize Hakk'ın
Şikâyet eyleme sakın
Gönüller yaktı firâkın
Şehr-i Ramazân elvedâ
Ey mâh-ı gufrân elvedâ

Mü'min şefâ'atin özler
Hasretinle solar yüzler
Ehl-i îmân yolun gözler
Şehr-i Ramazân elvedâ
Ey mâh-ı gufrân el-vedâ'

Gafletimiz ma'zûr olsun
Günâhımız mağfûr olsun
Îmânımız ma'mûr olsun
Şehr-i Ramazân elvedâ
Ey mâh-ı gufrân elvedâ

Aşkî'nin budur niyâzı
Ki olasın ondan râzı
Bağışla gel çâre-sâzı
Şehr-i Ramazân elvedâ
Ey mâh-ı gufrân elvedâ

Ziynetü'l Kulûb, sayfa 420-421

MuzafferOzak.com - http://www.muzafferozak.com/Nutuklar/hakk-emrini-ettik-eda.html