7 Cemâzil-evvel 1430

1 Mayıs 2009 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Segâh - Ağırdüyek
Sünbüli Salatı
Segâh Ağırdüyek ? ?
2.
Segâh - Evsat
Sultan-ı Rusûl Şah-ı Mümeccedsin Efendim
Segâh Evsat Dellalzâde İsmail Dede Efendi (k.s.) Şeyh Galip (mehmed Esad Dede Efendi K.s.)
3.
Müstear - Müsemmen
Can-ı Candır Hazreti Ahmet Muhammed Mustafa
Müstear Müsemmen Neyzen Necib Dede Kenan Rıfaî Hz.
4.
Segâh - Düyek
Vakayî Şâh-ı Şehid-i Kerbelâ'yı Gûş Edip Ah Edip Yandı Gönül
Segâh Düyek Mustafa Düzgünman Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
5.
Hüzzam - Yürüksemai
Zâlimler El Vurup Hep Şemşiri Can Rübâya
Hüzzam Yürüksemai Hüseyin Sebilci Kâzım Paşa
6.
Hüzzam - Düyek
Tennûr-i Dile Od Yakup
Hüzzam Düyek ? Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
7.
Hüzzam - Sofyan
Kâdrim Ola Berter Şereri Nad-ı Ali'den
Hüzzam Sofyan Tanbûri Mehmet Bey Kâhyazâde Arif Efendi
8.
Hüzzam - Düyek
Kurretü'l Ayni Habib-i Kibriyâ'sın Yâ Hüseyn
Hüzzam Düyek Hacı Arif Bey Kâhyazâde Arif Efendi
9.
Hüzzam - Düyek
Gözüm Ki Kane Boyandı
Hüzzam Düyek ? Saffet
10.
Segâh - Sofyan
Aşkın İle Aşıklar Yansın Yâ Resûlallah
Segâh Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
11.
Hüzzam - Sofyan
Meded Allah
Hüzzam Sofyan Sami Savni Özer Elmalılı Ümmî Sinan Hz.

Güncellemeler - Talepler