9 Muharrem 1438

10 Ekim 2016 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Segâh
Ney Taksimi, Neyzen Abdülkadir Çolakoğlu
Segâh - - -
2.
Segâh - Evsat
Sultan-ı Rusûl Şah-ı Mümeccedsin Efendim
Segâh Evsat Dellalzâde İsmail Dede Efendi (k.s.) Şeyh Galip (mehmed Esad Dede Efendi K.s.)
3.
Segâh - Müsemmen
Can-ı Candır Hazreti Ahmet Muhammed Mustafa
Segâh Müsemmen Neyzen Necib Dede Kenan Rıfaî Hz.
4.
Segâh - Düyek
Vakayî Şâh-ı Şehid-i Kerbelâ'yı Gûş Edip Ah Edip Yandı Gönül
Segâh Düyek Mustafa Düzgünman Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
5.
Hüzzam - Yürüksemai
Zâlimler El Vurup Hep Şemşiri Can Rübâya
Hüzzam Yürüksemai Hüseyin Sebilci Kâzım Paşa
6.
Hüzzam - Devr-i Hindî
Cân Ü Dilden Hak'dan İste
Hüzzam Devr-i Hindî Enes Ergür Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
7.
Hüzzam - Sofyan
Kâdrim Ola Berter Şereri Nad-ı Ali'den
Hüzzam Sofyan Tanbûri Mehmet Bey Kâhyazâde Arif Efendi
8.
Hüzzam - Düyek
Geldi Çün Mâh-ı Muharrem Kıldı Dehri Rûşenâ
Hüzzam Düyek Murat Şâhin Bektâşî Âşık Hıfzî
9.
Hüzzam - Düyek
Kurretü'l Ayni Habib-i Kibriyâ'sın Yâ Hüseyn
Hüzzam Düyek Hacı Arif Bey Kâhyazâde Arif Efendi
10.
Hüzzam - Düyek
Gözüm Ki Kane Boyandı
Hüzzam Düyek ? Saffet
11.
Hüzzam - Nim Sofyan
Derdin Ne Be Hey Âşık
Hüzzam Nim Sofyan Şeyh Sinan Efendi Şemseddin-i Sivâsi Hz.
12.
Hüzzam - Sofyan
Meded Allah
Hüzzam Sofyan Sami Savni Özer Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
13.
Hüzzam
Ney Taksimi, Neyzen Abdülkadir Çolakoğlu
Hüzzam - - -

Güncellemeler - Talepler