9 Muharrem 1430

5 Ocak 2009 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Segâh - Ağırdüyek
Sünbüli Salatı
Segâh Ağırdüyek ? ?
2.
Segâh
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Segâh - - -
3.
Segâh - Evsat
Sultan-ı Rusûl Şah-ı Mümeccedsin Efendim
Segâh Evsat Dellalzâde İsmail Dede Efendi (k.s.) Şeyh Galip (mehmed Esad Dede Efendi K.s.)
4.
Segâh - Müsemmen
Can-ı Candır Hazreti Ahmet Muhammed Mustafa
Segâh Müsemmen Neyzen Necib Dede Kenan Rıfaî Hz.
5.
Segâh - Düyek
Vakayî Şâh-ı Şehid-i Kerbelâ'yı Gûş Edip Ah Edip Yandı Gönül
Segâh Düyek Mustafa Düzgünman Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
6.
Hüzzam - Yürüksemai
Zâlimler El Vurup Hep Şemşiri Can Rübâya
Hüzzam Yürüksemai Hüseyin Sebilci Kâzım Paşa
7.
Hüzzam - Düyek
Tennûr-i Dile Od Yakup
Hüzzam Düyek ? Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
8.
Hüzzam - Sofyan
Kâdrim Ola Berter Şereri Nad-ı Ali'den
Hüzzam Sofyan Tanbûri Mehmet Bey Kâhyazâde Arif Efendi
9.
Hüzzam - Düyek
Kurretü'l Ayni Habib-i Kibriyâ'sın Yâ Hüseyn
Hüzzam Düyek Hacı Arif Bey Kâhyazâde Arif Efendi
10.
Hüzzam - Düyek
Gözüm Ki Kane Boyandı
Hüzzam Düyek ? Saffet
11.
Hüzzam - Sofyan
Meded Allah
Hüzzam Sofyan Sami Savni Özer Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
12.
Hüzzam
Ney Taksimi, Neyzen Hakan Alvan
Hüzzam - - -

Güncellemeler - Talepler