Hüzzam Tevşih

Ey Nübüvvet Tahtının Şâhı

Bestekârı: Zekai Dede Efendi

Güftekârı: Şeyh Zekâi Efendi

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Ey nübüvvet tâhtının Şahı, Habîb-i Kibriyâ
Vey risâlet burcunun mâhı, Habîb-i Kibriyâ

Cilvegâhın Kurb-i Ev'ednâ, makâmın la mekân
Kâbe Kavseynin şehinşâhı, Habîb-i Kibriyâ

İrdi Zât-ı Hakka nail olmadı yüz bin hicab,
Kat idüp bir demde ol Râhı Habîb-i Kibriyâ

Cürmü çok amma Zekaî şüphesiz mağfur olur
Dilese Hakdan o gümrâhı Habîb-i Kibriyâ

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/04/ey-nubuvvet-tahtnn-sah-habib-i-kibriya.html