Hüzzam İlâhi

Hicret

Bestekârı: Neyzen M. Hakan Alvan

Güftekârı: Nuri Baş

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Bunalmıştı Sahâbi sıkılmışlardı gâyet
Hicret emri verildi bir gün gelip nihâyet
Dosdoğruca Peygamber Ebû Bekir'e gitti
Hakkın hicret emrini kendisine iletti

Onu öldürmek için eşkiyalar vardılar
Saâdet hânesini bir ağ gibi sardılar
Müşriklerin üstünde Hakkın hâkim gücü var
Hemen Cibril bu işten onu etti haberdar

Rasulullah Ali'yi yatırdı yatağına
Kabullenip yattı o Peygamber otağına
Nebîmiz önlerinden dua edip yürüdü
Göremedi müşrikler sanki hepsi kör idi


Medine'ye o gece bu yolculuk başladı
Oldu kutlu bir hicret tarihe geçti adı
Yirmi altı Safer'dir hicretin başlangıcı
Onaltı gün sürecek yolculuğun zamanı

Cânileri şaşırtmak gayesiyle bir ara
Konaklamıştı onlar Sevr denilen mağrada
Yuva kurdu güvercin yumurtayla süsledi
Sevr'e gelen düsmanlar burda onlar yok dedi

Ebû Bekir bu halden biraz endişelendi
Rasulullah üzülme Allah bizimle dedi
Bir yolculuk oldu ki zahmet yorgunluk çile
Fakat yardımcı oldu Mevla eşsiz o güle 

Rebi ûl evvel ayı onikinci gününde
Hicret tamâma erdi vardılar Medine'ye
Sustu sanki kainat ancak duyuldu bir ses
Talâ-al Bedrû diye sevindi çoştu herkes