Hicret

Güftekârı: Nuri Baş

Bu sayfada Nuri Baş tarafından kaleme alınan Hicret nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bunalmıştı Sahâbi sıkılmışlardı gâyet

Hicret emri verildi bir gün gelip nihâyet

Dosdoğruca Peygamber Ebû Bekir'e gitti

Hakkın hicret emrini kendisine iletti

 

Onu öldürmek için eşkiyalar vardılar

Saâdet hânesini bir ağ gibi sardılar

Müşriklerin üsütnde Hakkın hâkim gücü var

Hemen Cibril bu işten onu etti haberdar

 

Rasulullah Ali'yi yatırdı yatağına

Kabullenip yattı o Peygamber otağına

Nebîmiz önlerinden dua edip yürüdü

 

Medine'ye o gece bu yolculuk başladı

Oldu kutlu bir hicret tarihe geçti adı

Yirmi altı Safer'dir hicretin başlangıcı

Onaltı gün sürecek yolculuğun zamanı

 

Cânileri şaşırtmak gayesiyle bir ara

Konaklamıştı onlar Sevr denilen mağrada

Yuva kurdu güvercin yumurtayla süsledi

Sevr'e gelen düsmanlar burda onlar yok dedi

 

Ebû Bekir bu halden biraz endişelendi

Rasulullah üzülme Allah bizimle dedi

Bir yolculuk oldu ki zahmet yorgunluk çile

Fakat yardımcı oldu Mevla eşsiz o güle

 

Rebi ûl evvel ayı onikinci gününde

Hicret tamâma erdi vardılar Medine'ye

Sustu sanki kainat ancak duyuldu bir ses

Talâ-al Bedrû diye sevindi çoştu herkes

 

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hüzzam Neyzen M. Hakan Alvan 3