Hüzzam Tevşih

Rû Siyahım Pür Günahım Yok Yüzüm Peygambere

Bestekârı: Necdet Tanlak

Güftekârı: Neyzen Tevfik

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Rû-siyâhım pür-günâhım yok yüzüm Peygamber'e
İstemem bir türlü gitmek böyle rûz-ı mahşere
Eylerim belki tesâdüf der iken bir rehbere
Düşmüşüm elsiz ayaksız Âsitân-ı Hayder'e

Nağme-i Aşk - https://www.youtube.com/watch?v=X2skmtcYqx8