6 Muharrem 1437

19 Ekim 2015 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Segâh
Ney Taksimi, ?
Segâh - - -
2.
Segâh - Düyek
Vakayî Şâh-ı Şehid-i Kerbelâ'yı Gûş Edip Ah Edip Yandı Gönül
Segâh Düyek Mustafa Düzgünman Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
3.
Segâh - Müsemmen
Can-ı Candır Hazreti Ahmet Muhammed Mustafa
Segâh Müsemmen Neyzen Necib Dede Kenan Rıfaî Hz.
4.
Segâh - Yürüksemai
Sanman Bizi Kim Beste-dil-i Nefs-i Gavîyiz
Segâh Yürüksemai ? Şeyh Galip (mehmed Esad Dede Efendi K.s.)
5.
Segâh - Curcuna
Şehidlerin Serçeşmesi Enbiya'nın Bağrı Başı
Segâh Curcuna Albay Selahaddin Yunus Emre Hazretleri (k.s)
6.
Hüzzam - Yürüksemai
Zâlimler El Vurup Hep Şemşiri Can Rübâya
Hüzzam Yürüksemai Hüseyin Sebilci Kâzım Paşa
7.
Hüzzam - Sofyan
Kâdrim Ola Berter Şereri Nad-ı Ali'den
Hüzzam Sofyan Tanbûri Mehmet Bey Kâhyazâde Arif Efendi
8.
Hüzzam - Düyek
Kurretü'l Ayni Habib-i Kibriyâ'sın Yâ Hüseyn
Hüzzam Düyek Hacı Arif Bey Kâhyazâde Arif Efendi
9.
Hüzzam - Düyek
Gözüm Ki Kane Boyandı
Hüzzam Düyek ? Saffet
10.
Hüzzam - Nim Sofyan
Derdin Ne Be Hey Âşık
Hüzzam Nim Sofyan Şeyh Sinan Efendi Şemseddin-i Sivâsi Hz.
11.
Hüzzam - Sofyan
Meded Allah
Hüzzam Sofyan Sami Savni Özer Elmalılı Ümmî Sinan Hz.

Güncellemeler - Talepler