Hüzzam İlâhi

Firkatin Nâriyle Yandım Yâ Resûlallah Meded

Bestekârı: Hacı Hafız Zeki Altun

Güftekârı: Kenan Rıfaî Hz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Firkatin nâriyle yandım yâ Resûlallah meded
Kalmadı sabr ü tahammül bî- karâr oldum meded

Âşıka derman da can da dâimâ aşkın yeter
Dilde gözde yâ Resûlallah hayâlindir meded

Çok günâhım gerçi affetmek de şânındır meded
Maksadım âh ü figândan bir cemâlindir meded

Dil-fikârım derd-mendim kıl mürüvvet sen şehâ
Ken’ân’ı ihyâ eden ancak visâlindir meded

Nağme-i Aşk - https://www.youtube.com/watch?v=Vycs_-DumEk