Firkatin Nâriyle Yandım Yâ Resûlallah Meded

Güftekârı: Kenan Rıfaî Hz.

Bu sayfada Kenan Rıfaî Hz. tarafından kaleme alınan Firkatin Nâriyle Yandım Yâ Resûlallah Meded nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Firkatin nâriyle yandım yâ Resûlallah meded
Kalmadı sabr ü tahammül bî- karâr oldum meded

Âşıka derman da can da dâimâ aşkın yeter
Dilde gözde yâ Resûlallah hayâlindir meded

Çok günâhım gerçi affetmek de şânındır meded
Maksadım âh ü figândan bir cemâlindir meded

Dil-fikârım derd-mendim kıl mürüvvet sen şehâ
Ken’ân’ı ihyâ eden ancak visâlindir meded

Nağme-i Aşk - https://www.youtube.com/watch?v=Vycs_-DumEk

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hüzzam Hacı Hafız Zeki Altun 3