17 Rebî'ul-âhir 1435

17 Şubat 2014 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Şedaraban
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Şedaraban - - -
2.
Şedaraban - Firenkçin
Can Be-istikbal-i Cânân Mîreved
Şedaraban Firenkçin Ertuğrul İnanç Hz. Pir Mevlânâ Hâlid
3.
Şedaraban - Nimevsat
Gelmişem Vahdet Elinden Aşk İle Divane Ben
Şedaraban Nimevsat Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Sinan Ümmi Hz.
4.
Şedaraban - Devr-i Hindî
Zât-ı Hak'ta Mahremi İrfan Olan Anlar Bizi
Şedaraban Devr-i Hindî Enes Ergür Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
5.
Şedaraban - Düyek
Benim Maksûdum Alemde Değildir Lâkin İlla Hû
Şedaraban Düyek Neyzen Şaban Keşkeş Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
6.
Şedaraban - Sofyan
Gönülleri Doldurur Erenlerin Halveti
Şedaraban Sofyan Hoca Fehmi Efendi Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
7.
Nihavend
Kanun Taksimi, Kanuni Turgut Özüfler
Nihavend - - -
8.
Nihavend - Devr-i Hindî
Sanma Ey Zâhit Bizi Kim Öyle Hor Ü Ahkarız
Nihavend Devr-i Hindî Neyzen Hakan Alvan Bursalı Mehmed Tahir Efendi Hz.
9.
Nihavend - Düyek
Şehin Şah-ı Dü Alemdir Habib-i Kibriya Ahmed
Nihavend Düyek Neyzen Hakan Alvan İsmail Hakkı Zühdü Efendi
10.
Nihavend - Sofyan
Talip İsen Verme Şeyhine Keder
Nihavend Sofyan Udi Levent Kaya Hz. Pir İbrahim Gülşeni
11.
Nihavend - Sofyan
Allah Vâhid Ehad Samed
Nihavend Sofyan Hayâli Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi
12.
Nihavend - Sofyan
Ah Ey Sipihr-i Gaddar
Nihavend Sofyan ? Şeyh Zekâi Efendi
13.
Nihavend - Sofyan
Bu Gece Yâri Gördüm Şükür Elhamdülillah
Nihavend Sofyan Hacı Hafız Zeki Altun Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
14.
Nihavend - Sofyan
Nice Feryâd Edip Zârı Kılam Ben
Nihavend Sofyan Ahmet Hatipoğlu Yunus Emre Hazretleri (k.s)
15.
Nihavend - Düyek
Bu Aşk Bir Bahr-i Ummandır
Nihavend Düyek Yeniköylü Hadi Bey Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
16.
Nihavend - Sofyan
Allah Allah Rabbünâ Ya Men Ayni Sadîrî
Nihavend Sofyan ? ?
17.
Nihavend
Ney Taksimi, Neyzen Hakan Alvan
Nihavend - - -

Güncellemeler - Talepler