Hicazkâr İlâhi

Muhammed Mustafa Anın Dedesi Fâtıma Zehrâ'nın Nûri Didesi

Bestekârı: Neyzen M. Hakan Alvan

Güftekârı: Dr. Türkan Alvan

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Cafer-i Tayyar'ın ol gelinidir
Kardeşi Fatıma'nın muinidir
Nisâ'yı ehl-i beytin şerefidir
Gaziyi Kerbela Seyyide Zeynep
Feryâd eder uşşak matemine hep

Yezidlere hesap soran merdâne
Evlad-ı Hüseyne can siperane
Belegal uladır Seyyide Zeynep