Muhammed Mustafa Anın Dedesi Fâtıma Zehrâ'nın Nûri Didesi

Güftekârı: Dr. Türkan Alvan

Bu sayfada Dr. Türkan Alvan tarafından kaleme alınan Muhammed Mustafa Anın Dedesi Fâtıma Zehrâ'nın Nûri Didesi nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Cafer-i Tayyar'ın ol gelinidir
Kardeşi Fatıma'nın muinidir
Nisâ'yı ehl-i beytin şerefidir
Gaziyi Kerbela Seyyide Zeynep
Feryâd eder uşşak matemine hep

Yezidlere hesap soran merdâne
Evlad-ı Hüseyne can siperane
Belegal uladır Seyyide Zeynep

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hicazkâr Neyzen M. Hakan Alvan 3