Acem İlâhi

Bilmek İstersen Sen Seni

Bestekârı: Neyzen M. Hakan Alvan

Güftekârı: Hacı Bayrâm-ı Velî

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Bilmek istersen seni
Cân içre ara cânı
Geç cânından bul anı
Sen seni bil sen seni

Kim bildi ef'âlini
Ol bildi sıfâtını
Anda gördü zâtını
Sen seni bil, sen seni.

Görünen sıfâtındır
Anı gören zâtındır
Gayrı ne hâcetindir
Sen seni bil sen seni

Kim ki hayrete vardı
Nûra müstağrak oldu
Tevhîd-i zâtı buldu
Sen seni bil sen seni

Bayrâm özünü bildi
Bileni anda buldu
Bulan ol kendi oldu
Sen seni bil sen seni

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2018/10/bilmek-istersen-seni-can-icre-ara-cani.html