Bilmek İstersen Sen Seni

Nutuk sahibi: Hacı Bayrâm-ı Velî

Bilmek istersen seni
Cân içre ara cânı
Geç cânından bul anı
Sen seni bil sen seni

Kim bildi ef'âlini
Ol bildi sıfâtını
Anda gördü zâtını
Sen seni bil, sen seni.

Görünen sıfâtındır
Anı gören zâtındır
Gayrı ne hâcetindir
Sen seni bil sen seni

Kim ki hayrete vardı
Nûra müstağrak oldu
Tevhîd-i zâtı buldu
Sen seni bil sen seni

Bayrâm özünü bildi
Bileni anda buldu
Bulan ol kendi oldu
Sen seni bil sen seni

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2018/10/bilmek-istersen-seni-can-icre-ara-cani.html

Güncellemeler - Talepler