Bilmek İstersen Sen Seni

Güftekârı: Hacı Bayrâm-ı Velî

Bu sayfada Hacı Bayrâm-ı Velî tarafından kaleme alınan Bilmek İstersen Sen Seni nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bilmek istersen seni
Cân içre ara cânı
Geç cânından bul anı
Sen seni bil sen seni

Kim bildi ef'âlini
Ol bildi sıfâtını
Anda gördü zâtını
Sen seni bil, sen seni.

Görünen sıfâtındır
Anı gören zâtındır
Gayrı ne hâcetindir
Sen seni bil sen seni

Kim ki hayrete vardı
Nûra müstağrak oldu
Tevhîd-i zâtı buldu
Sen seni bil sen seni

Bayrâm özünü bildi
Bileni anda buldu
Bulan ol kendi oldu
Sen seni bil sen seni

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2018/10/bilmek-istersen-seni-can-icre-ara-cani.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Acem Neyzen M. Hakan Alvan 3