12 Safer 1440

22 Ekim 2018 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Acem
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Acem - - -
2.
Acem - Evsat
Varımı Ol Dosta Verdim Hanümânım Kalmadı
Acem Evsat Beylikcizâde Ali Aşki Bey Sarban Ahmet Efendi
3.
Acem - Evsat
Kudümun Rahmeti Zevku Safâdır Yâ Resulallah
Acem Evsat Hafız Post Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
4.
Acem - Nimevsat
Çalabım Bir Şar Yaratmış
Acem Nimevsat Hacı Bayrâm-ı Velî Hacı Bayrâm-ı Velî
5.
Acem - Sofyan
Bilmek İstersen Sen Seni
Acem Sofyan Neyzen Hakan Alvan Hacı Bayrâm-ı Velî
6.
Acem - Düyek
Hak Şerleri Hayreyler
Acem Düyek Şikârizade Ahmed Efendi İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
7.
Acem - Düyek
Cemalin Aşkına Düşmüş
Acem Düyek Hafız Zekaizade Ahmed Irsoy Süleyman Veliüddin El-cerrahi Efendi
8.
Acem - Düyek
Derd-mendim Mücrimim Dermâne Geldim Yâ Resûl
Acem Düyek Şirügani İsa Mahvî Efendi
9.
Acem - Aksak
Zahidler Eyler Ta'nımız
Acem Aksak ? Nuktî
10.
Acem - Sofyan
Yine Aşkın Sırrı Düşdü Serime
Acem Sofyan Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
11.
Acem - Düyek
Teyakkazû Teyakkazû Yâ Niyâm
Acem Düyek Zekai Dede Efendi Hz. Bilal Habeşi (r.a)
12.
Beyâtî - Sofyan
Dertliler Dermanı Aşıklar Burhan Veliler Sultanı Nureddin Cerrahi
Beyâtî Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
13.
Acem
Ney Taksimi, Hafız İsmail Efendi
Acem - - -

Güncellemeler - Talepler