Nikriz İlâhi

Evliyânın Sırrın Duyan

Bestekârı: Neyzen M. Hakan Alvan

Güftekârı: Şeyh Süleyman Efendi (Halveti)

Bu sayfada Evliyânın Sırrın Duyan güftesinin, Nikriz makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Evliyânın sırrın duyan
Hayran olur gezer yürür
Dost yolunda cana kıyan
Kendi özün bezer yürür

Gönlünü Hakka bağlayıp
Yârin visalin anlayıp
Ah ediben hep ağlayıp
Gözlerinden sızar yürür

Süleyman durma sen ağla
Vaktiyle işini sağla
Gönlünü bir yere bağla
Niçün durmaz gezer yürür