Evliyânın Sırrın Duyan

Güftekârı: Şeyh Süleyman Efendi (halveti)

Bu sayfada Şeyh Süleyman Efendi (halveti) tarafından kaleme alınan Evliyânın Sırrın Duyan nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Evliyânın sırrın duyan
Hayran olur gezer yürür
Dost yolunda cana kıyan
Kendi özün bezer yürür

Gönlünü Hakka bağlayıp
Yârin visalin anlayıp
Ah ediben hep ağlayıp
Gözlerinden sızar yürür

Süleyman durma sen ağla
Vaktiyle işini sağla
Gönlünü bir yere bağla
Niçün durmaz gezer yürür

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Nikriz Neyzen M. Hakan Alvan 2