Evliyânın Sırrın Duyan

Nutuk sahibi: Şeyh Süleyman Efendi (Kadiri)

Evliyânın sırrın duyan
Hayran olur gezer yürür
Dost yolunda cana kıyan
Kendi özün bezer yürür

Gönlünü Hakka bağlayıp
Yârin visalin anlayıp
Ah ediben hep ağlayıp
Gözlerinden sızar yürür

Süleyman durma sen ağla
Vaktiyle işini sağla
Gönlünü bir yere bağla
Niçün durmaz gezer yürür

Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı