Mahûr İlâhi, Devr-i Revân

Mahur Marş - Rahmeyleriz Vicdanlıyız

Bestekârı: Neyzen M. Hakan Alvan

Nutuk sahibi: Kaytazzâde Mehmed Nâzım Bey

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Rahmeyleriz vicdanlıyız
Merdi Hüda ünvanlıyız
Mürde değil biz canlıyız
Osmanlıyız Osmanlıyız
Alemde biz pek şanlıyız

Ah yârı memnûn eyleriz
Eşrarı mahzûn eyleriz
Halidi gergûn eyleriz
Osmanlıyız Osmanlıyız
Alemde biz pek şanlıyız

Bahşeylemiş kudret bize
Bir çok hisali faize
Tadâdı kâbil mi size
Osmanlıyız Osmanlıyız
Alemde biz pek şanlıyız

Ahyâr: Hayırlı dostlar
Eşrar: Kötü kimseler
Digergûn: Değişmiş

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı