Mahûr İlâhi

Mahur Marş - Rahmeyleriz Vicdanlıyız

Bestekârı: Neyzen M. Hakan Alvan

Güftekârı: Kaytazzâde Mehmed Nâzım Bey

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Rahmeyleriz vicdanlıyız
Merdi Hüda ünvanlıyız
Mürde değil biz canlıyız
Osmanlıyız Osmanlıyız
Alemde biz pek şanlıyız

Ah yârı memnûn eyleriz
Eşrarı mahzûn eyleriz
Halidi gergûn eyleriz
Osmanlıyız Osmanlıyız
Alemde biz pek şanlıyız

Bahşeylemiş kudret bize
Bir çok hisali faize
Tadâdı kâbil mi size
Osmanlıyız Osmanlıyız
Alemde biz pek şanlıyız

Ahyâr: Hayırlı dostlar
Eşrar: Kötü kimseler
Digergûn: Değişmiş