Mahur Marş - Rahmeyleriz Vicdanlıyız

Güftekârı: Kaytazzâde Mehmed Nâzım Bey

Bu sayfada Kaytazzâde Mehmed Nâzım Bey tarafından kaleme alınan Mahur Marş - Rahmeyleriz Vicdanlıyız nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Rahmeyleriz vicdanlıyız
Merdi Hüda ünvanlıyız
Mürde değil biz canlıyız
Osmanlıyız Osmanlıyız
Alemde biz pek şanlıyız

Ah yârı memnûn eyleriz
Eşrarı mahzûn eyleriz
Halidi gergûn eyleriz
Osmanlıyız Osmanlıyız
Alemde biz pek şanlıyız

Bahşeylemiş kudret bize
Bir çok hisali faize
Tadâdı kâbil mi size
Osmanlıyız Osmanlıyız
Alemde biz pek şanlıyız

Ahyâr: Hayırlı dostlar
Eşrar: Kötü kimseler
Digergûn: Değişmiş

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Mahûr Neyzen M. Hakan Alvan 1