Nevâ İlâhi

Her İşe Kıl Besmeleyle İbtida

Bestekârı: Neyzen M. Hakan Alvan

Güftekârı: Pir Mehmed Azmi

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Her işe kıl besmele ile ibtida
Zikrin olsun daima hamdi Hüda

Tahir ol dâim salahı pişe kıl
Hem azâbı dü zahı endişe kıl

Kâhil olma kıl namaza ihtimam
Dur otur ehli salat ile müdam

Kim ki kâru pişesin isyan eder
Şübhesiz ol rızkına noksan eder

Çok mi zah etme ki hiffet verir
Bakma hem nâmahreme gaflet verir

Etme iki zen arasından güzer
Kılma hem nişanlıya asla nazar

Sende nalan önüne geçme hem
Eyle ednaya tevazu, kıl kerem

Kimseyi zem eyleyib kad heyleme
Kendini hem ellere medh eyleme

Akil isen eyleme tenha sefer
Yalınız gitmekte vardır çok hatar

Ay ü gün tutulsa hem kılma nazar
Ol nazardır gözlere aynı zarar

Ev süpürme hiç gece çekme emek
Hem cünüble gam verir yemek yemek

Mümkün olunca eyle ictinab
Söz budur vallahu âlem bis sevab

İbtida: başlangıç
Pişe: mekulliyet
Kâhil: Tembel
Kâr u pişe: işinde gücünde
Hiffet: vakarlı

 

Sen de nalânın önüne geçme hem