Sipihr İlâhi, Sofyan-Hızlı

Cennet-i Cemâline Kulların Mesrûr Eyle

Bestekârı: Neyzen Hakan Alvan

Nutuk sahibi: Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi

Bu parçanın bestesine ait güfte bilgisi bulunmamaktadır.

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı