Sipihr İlâhi, Sofyan

Rızâ-yı Hakka Uyan Okur Dâ'im Salavât

Bestekârı: Neyzen Hakan Alvan

Nutuk sahibi: Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi

Bu parçanın bestesine ait güfte bilgisi bulunmamaktadır.

Güncellemeler - Talepler