Hicazkâr İlâhi

Nûr-i Ayn-i Muhammed'dir Şah-ı Merdân Hayder Ali

Bestekârı: Neyzen M. Hakan Alvan

Güftekârı: Alvarlı Efe Hz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Nur-ı ayn-i Muhammed'dir
Şah-ı merdan Hayder Ali
Dürr-i deryayı Ahmeddir
Şah-ı Merdan Hayder Ali