Nûr-i Ayn-i Muhammed'dir Şah-ı Merdân Hayder Ali

Güftekârı: Alvarlı Efe Hz.

Bu sayfada Alvarlı Efe Hz. tarafından kaleme alınan Nûr-i Ayn-i Muhammed'dir Şah-ı Merdân Hayder Ali nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Nur-ı ayn-i Muhammed'dir
Şah-ı merdan Hayder Ali
Dürr-i deryayı Ahmeddir
Şah-ı Merdan Hayder Ali

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hicazkâr Neyzen M. Hakan Alvan 1